Provozní řád

Provozní řád

· Identifikační údaje:

 1. Penzion ČESKÁ FARMA, Generála Svatoně 147, 566 01 Vysoké Mýto

tel: +420 602 487 398

web: www.penzionceskafarma.cz

e-mail: ubytovani@penzionceskafarma.cz

Odpovědná osoba: Ing. Milan Mandík

Provozovatel: Ing. Milan Mandík, Jiráskova 347, Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 105 27 435, DIČ: CZ 531122124

Tel.: +420 602 487 398

 1. Kategorie zařízení: Penzion, krátkodobé a dlouhodobé ubytování

Provozní doba: Trvalý – celoroční

Penzion je dvoupodlažní budova se suterénem nově zrekonstruovaná. V přízemí se nachází technické zázemí pro provoz penzionu. V prvním podlaží se nacházejí 3 apartmány a ve druhém podlaží jsou 4 apartmány. Celkový přehled ubytovací plochy jednotlivých apartmánů a technického zázemí je v příloze č.1 – architektonické stavební řešení penzionu.

Kapacita zařízení: 35 lůžek celkem pro 35 hostů

7 apartmánů

Vybavení apartmánů: sprchový kout

WC

plně vybavená kuchyň společná s obývacím prostorem / jídelna /

ložnice – dřevěné postele, skříně, noční stolky, stolek, židle, poličky,

skříně.

II. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění:

 • Penzion je napojen na veřejný vodovod VAK Vysoké Mýto
 • Teplá voda je zajištěna ohřevem elektrickým bojlerem pro každý apartmán

samostatně, rozvody jsou plastové, nové s atestem nezávadnosti.

Teplota vody v bojleru je nastavena na 55 °C a jednou měsíčně je provedeno

navýšení ohřevu teplé vody nastaveno krátkodobě na 75 °C a celý vodovodní

systém je krátkodobě pod kontrolou propláchnut. Zabránění tvorby Legionelly.

Jednou ročně bude odebrán vzorek na nezávadnost pitné vody v řádu.Dezinfekce hygienických zařízení (toalety, koupelny, sprchy) se provádí denně, v případě nutnosti častěji. Dezinfekce se provádí po mechanické očistě vhodnými dezinfekčními prostředky dle návodu uvedeném na obalu přípravku (např: Savo, Incidur apod.), které se za 1 až 2 měsíce mění.

Úklid pokojů se provádí denně, odpadkové koše se vynášejí denně a komunální odpad se ukládá do popelnic, odvoz je zajištěn smluvně jednou týdně technickými službami Vysoké Mýto, případně tříděný odpad se vozí do sběrného dvora technických služeb.

 • Deratizace objektu proti hlodavcům je zajištěna smluvně odbornou firmou pana Jirouška z Chocně a vede se o tomto evidence 1 x ročně, v případě potřeby i častěji.
 • Dezinsekce je zajišťována obdobně.
 • Splaškové vody jsou odváděny kanalizací napojenou na veřejnou kanalizaci, která odvádí tyto vody na veřejnou městskou čističku, schváleno VAKem Vysoké Mýto.
 • Potraviny, které si zakoupí hosté pro vlastní stravování se ukládají v prostorách kuchyňské linky, která je vybavena vlastní ledničkou a dále na mytí použitého nádobí je zde k použití myčka.
 • V případě jakéhokoliv onemocnění hosta, je tento odeslán do veřejného zdravotního zařízení na ošetření. Apartmány jsou vybaveny lékárničkou pro základní ošetření případných drobných úrazů.

Osoba odpovědná za dodržování uvedených zásad je provozní penzionu

Ing. Mandík Milan

III. Způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení:

 • Plošný úklid společných prostor se provádí denně běžným saponátovým roztokem (Jar), 1x za měsíc dezinfekčním prostředkem (Savo, Incidur…). Dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami se střídají po 1 měsíci.
 • Všeobecný úklid / včetně mytí oken, dveří, svítidel, nábytku, vyčištění matrací, přikrývek, / se provádí jednou za 3 měsíce, v případě potřeby častěji. Matrace jsou čištěny pomocí vysavače Rainbow, který je k tomuto čištění výkonově nejvhodnější.
 • Malování všech prostor se provádí 1 x za 2 roky, případě potřeby častěji.
 • Uložení a označení pomůcek pro úklid a úklidových prostředků je řešen ve dvou prostorách, jednak v úklidové komoře s výlevkou a jednak ve vyčleněném prostoru v suterénu.

Osoba odpovědná za dodržování uvedených opatření je provozní penzionu

Ing. Mandík Milan.

IV. Manipulace s prádlem:

 • V penzionu se nachází tyto druhy prádla

- přikrývky, polštáře, povlečení, prostěradla, ručníky, osušky, předložky, které jsou v dostatečném počtu pro případnou výměnu, dále potahy, záclony, závěsy.

b. Praní prádla je smluvně zajištěno v prádelně Vysokomýtské nemocnice.

c. Čisté prádlo je ukládáno do uzamykatelné skříně na chodbě ve II. patře, která je

k tomu určena, odkud je dle potřeby roznášeno na jednotlivé pokoje apartmánů.

Výměna se provádí vždy po ukončení pobytu hostů, nejméně však jednou za 14

dnů. případně dle potřeby.

d. Špinavé prádlo, je druhově vytříděno a ukládáno do vaků k tomu určených, které

jsou skladovány v suterénu něž se dle potřeby odváží vlastnímu prostředky do prádelny. Při kontaminaci prádla biologickým materiálem se potřísněné místo nejprve dekontaminuje dezinfekčním prostředku s virocidním účinkem (např. SA-5) a poté se odveze do prádelny. Přim kontaminaci tělními parazity prádlo zabalit, ošetřit insekticidem a teprve po 24 hod. předat do prádelny, odděleně skladovat.

c. Zaměstnanec pověření úklidem penzionu nastupuje do práce v sídle firmy

Ing. Milana Mandíka, Jiřího z Poděbrad č.190, Vysoké Mýto, kde má vytvořené

podmínky pro přestrojení se a do penzionu dojíždí dle potřeby. V penzionu má

k dispozici samostatný prostor pro případné přestrojení během práce.

Zaměstnanec pověřený úklidem používá osobní ochranné pomůcky při práci

s dezinfekčními, a to gumové rukavice, dýchací roušky, zástěry, vhodnou obuv a

dodržuje zásady ochrany zdraví. Zaměstnanec prošel školením BOZP a první pomoci.

Při kontaminaci s biologickým materiálem se použijí jednorázové gumové rukavice,

eventuálně rouška a následně provede důkladná očista dezinfekčním mýdlem.

odpovědná osoba Ing. Milan Mandík

V. Další podmínky činnosti

 • Větrání

- přirozené okny: pokoje v apartmánech

- nucené: toalety, koupelny, sprchy

b. Osvětlení

- denní přirozené okny

- umělé led osvětlení a zářivky pokoje, apartmány, WC, koupelny

c. Vytápění

- teplovodní vytápění přes plynový kotel centrálně

- radiátory, koupelnové žebříky, které složí v případě potřeby k sušení prádla hostů

- teplota obytných prostor v době topné sezony se udržuje mez 21–23 °C

d. Podlahy

- omyvatelné podlahy – parkety, vinylové a dlažba se denně stírají

e. Stěny

- jsou natřeny Primalexem, 2x ročně se vymaluje (v případě nutnosti častěji)

f. Obklady

- obklady se denně umývají nebo dle potřeby, v pokojích po odjezdu hostů

- dřevěné obložení se zbavuje prachu a nečistot dle potřeby, nejméně 1x týdně

Kontakty:

První pomoc 155

Hasiči 150

Policie 158

Provozní penzionu +420 602 487 398

V celé penzionu je zákaz kouření ve všech prostorech.

Do hotelu je zakázán vstup všech zvířat.

Další pokyny pro ubytované hosty jsou uvedeny v UBYTOVACÍM ŘÁDU, který je umístěn s ostatními dokumenty ve složce v každém apartmánu penzionu.

Za dodržování provozního řádu zodpovídá: Ing. Mandík

Vypracoval: Špírek Tomáš – externí pracovník Datum zpracování: 5.9.2023

Schválil: Ing. Milan Mandík – provozovatel penzionu Datum: 6.9.2023